Vereniging van Eigenaars Villa Homerus

Vereniging van Eigenaars Villa Homerus

Vereniging van Eigenaars Villa Homerus in Almere VS Vastgoedadvies heeft het meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) voor de VvE opgesteld. Voor de VvE is een conditiemeting uitgevoerd en is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Met behulp van het MJOP heeft de VvE...
Procesbegeleiding verduurzaming VvE Meer en Vaart

Procesbegeleiding verduurzaming VvE Meer en Vaart

Procesbegeleiding verduurzaming VvE Meer en Vaart VS Vastgoedadvies verzorgt de procesbegeleiding vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering. De VvE is voornemens om het gebouw te verduurzamen. Dit betekent dat in ieder geval de kozijnen worden vervangen en...
Begeleiding dakrenovatie VvE Gieterij 2 t/m 42

Begeleiding dakrenovatie VvE Gieterij 2 t/m 42

Begeleiding dakrenovatie VvE Gieterij 2 t/m 42 VS Vastgoedadvies verzorgde de begeleiding van de dakrenovatie van een aantal VvE’s in Amsterdam Noord. Als onderdeel van de dakrenovatie heeft de VvE ervoor gekozen om het dak te verduurzamen door een hoogwaardige...
Bouwprojectmanagement

Bouwprojectmanagement

Proces- en bouwprojectmanagement schoolgebouw basisonderwijsVS Vastgoedadvies heeft het schoolbestuur geadviseerd tijdens de voorbereiding van de renovatie en heeft de uitvoering begeleid. Het oude schoolgebouw is verbouwd en geschikt gemaakt voor de nieuwe...
Begeleiding dakrenovatie VvE

Begeleiding dakrenovatie VvE

Begeleiding dakrenovatie VvE Smederij 1 t/m 53 VS Vastgoedadvies verzorgde de begeleiding van de dakrenovatie van een aantal VvE’s in Amsterdam Noord. Als onderdeel van de dakrenovatie heeft de VvE ervoor gekozen om het dak te verduurzamen door een hoogwaardige...