MEERJARENONDERHOUDSPLAN (MJOP)

Een meerjarenonderhoudsplan geeft inzicht in de toekomstige kosten voor het onderhoud. We beschikken over een actueel kostenkengetallenbestand op basis waarvan we de werkzaamheden begroten en inplannen. Het onderhoudsplan geeft tevens direct inzicht in de bouwkundige staat van het gebouw.

Rapportage

We verzorgen  MJOP’s voor verschillende doelgroepen, waarbij we merken dat onze klanten verschillende invalshoeken hebben. Vooraf brengen we in beeld welke wensen er zijn en wat de reden is om het MJOP op te laten stellen.

Het MJOP voorziet in de behoeften van de klant. In de samenvatting wordt de relevante informatie weergegeven en in de bijlagen wordt uitgebreid informatie weergeven over bijvoorbeeld de werkwijze, de NEN-norm en worden de gebruikte definities omschreven.

 

Bespaar op kosten

De rapportage wordt zowel als rapport en digitaal aangeleverd. Tevens ontvangt u van de meerjarenonderhoudsbegroting een leesbaar bestandsformaat, zodat u in eigen beheer de meerjarenonderhoudsbegroting kunt bewerken of aanpassen, zodat de planning actueel blijft en er ieder jaar eenvoudig een actueel jaarplan kan worden afgedrukt.

Als er voldoende kennis aanwezig is binnen de organisatie kunt u zelf het MJOP actualiseren. U kunt de meerjarenbegroting in eigen beheer aanpassen en de kosten indexeren, zonder dat u daarvoor over specifieke software beschikt.