Kosten Kerngetallen

We beschikken over een zeer betrouwbaar kostenkengetallenbestand, dat tot stand is gekomen op basis van jarenlange ervaringen, gerealiseerde projecten en de nauwe samenwerking met onze partners en klanten.

Samen met diverse partners actualiseren we jaarlijks het kengetallenbestand, wisselen de gegevens uit met onze opdrachtgevers en controleren of de prijzen aansluiten bij de actuele marktprijzen. Inflatiegegevens, maar ook prijswijzigingen als gevolg van conjuncturele schommelingen en gewijzigde grondstoffenprijzen worden op deze wijze verwerkt in de kostenkengetallen.

Door de kengetallen te actualiseren zijn we in staat om het meerjarenonderhoudsplan te laten aansluiten op de actuele prijzen. Gereserveerde budgetten blijven daardoor in verhouding met de werkelijke onderhoudskosten, zodat er voldoende mogelijkheid bestaat om tijdig het budget te reserveren.

Indien u door ons een MJOP laat opstellen, heeft u zelf de mogelijkheid om de kostenkengetallen aan te passen en kunt u eenvoudig kosten van onderhoudscontracten vermelden.