Actualisatie MJOP

Om het gebouw in de goede conditie te houden dient op het juiste moment de juiste investering te worden gedaan. Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is de basis om deze investeringen vooraf in kaart te brengen en de kosten te beheersen. Een onderhoudsplan is een dynamisch plan dat tussentijds bijgesteld moet worden, zodat het plan de aansluiting blijft vinden met de werkelijke onderhoudsbehoefte.

Als gevolg van intensief gebruik, slechte materiaaltoepassing, weersomstandigheden of als gevolg van slecht uitgevoerd onderhoud kan het zijn dat het onderhoud eerder of juist later kan worden uitgevoerd. Met een tussentijdse conditiemeting zorg je ervoor dat de onderhoudsplanning de aansluiting blijft vinden met de werkelijke onderhoudsbehoefte.

 

Voorkom klachten en gebreken

Door de planning tijdig te actualiseren voorkom je een toename van klachten en gebreken. Budgetten kunnen hierdoor tijdig worden gereserveerd of bijgesteld. Eventuele gevolgschade wordt voorkomen, zodat er geen sprake is van onverwachte uitgaven als gevolg van klachtenonderhoud.

 

NEN 2767 MJOP

Tussentijdse inspectie

Bij een tussentijdse inspectie kan blijken dat de werkzaamheden later ingepland kunnen worden. Het komt voor dat materialen langer meegaan dan de technische levensduur van het product, bijvoorbeeld doordat het bouwdeel beschut gelegen is en weersinvloeden minder van invloed zijn, of omdat esthetische eisen door de gebruikers worden bijgesteld.

Afhankelijk van de kennis die bij de opdrachtgever aanwezig is, kan de actualisatie in eigen beheer worden verricht. Indien de opdrachtgever dit wenst, kunnen we de opdrachtgever hierbij begeleiden of kunnen de werkzaamheden volledig uit handen nemen. Het is belangrijk dat de conditiemeting objectief gebeurt volgens een genormaliseerde methodiek. Wij adviseren een inspectie op basis van de NEN 2767.

Voor de actualisatie van een MJOP zet VS Vastgoedadvies inspecteurs in met de juiste opleiding en ervaring. Ze bezitten de kennis om de bouwdelen te beoordelen, zowel op bouwkundig als op installatietechnisch gebied.

Doordat de onderhoudshistorie en de overige gegevens bekend zijn, is de investering voor het actualiseren van het MJOP beperkt. Indien er sprake is van vastgoedbezit met meerdere objecten, kunnen we gespreid de onderhoudsbehoefte van het vastgoedbezit actualiseren.