Met behulp van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden de onderhoudskosten van een gebouw inzichtelijk gemaakt. VS Vastgoedadvies stelt de MJOP op voor VvE’s en vastgoedbeheerders. We hanteren de werkwijze volgende de NEN 2767.

Onze aanpak wordt erg gewaardeerd. Naast VvE-beheerders weten steeds vaker VvE’s ons direct te vinden. Onze tarieven zijn zodanig opgesteld dat het ook voor kleine VvE’s gunstig is om de MJOP op te laten stellen. Met onze aanpak bieden we maatwerk en weten steeds meer VvE’s ons te benaderen.

MJOP voor Verenigingen van Eigenaars

VS Vastgoedadvies is bekend met gang van zaken binnen Verenigingen van Eigenaars. Vooraf stemmen we de eisen met de klant af en stemmen de MJOP hierop af. Vooraf stemmen we de onderhoudsgeschiedenis af en nemen aanwezige onderhoudscontracten op in het MJOP. Er ontstaat een maatwerk MJOP voor de VvE.

De MJOP bepaald in grote mate de hoogte van de maandelijkse reservering. In overleg stemmen we af of de MJOP aansluit bij het reservefonds, zodat er geen tekorten ontstaan. Indien noodzakelijk adviseren we de VvE bij het zoeken naar oplossingen.

Van MJOP naar uitvoering

VS Vastgoedadvies begeleidt onderhoudswerkzaamheden voor VvE-beheerders. We ondersteunen onze klanten niet alleen met het eenmalig opstellen van het onderhoudsbeleid, maar adviseren onze klanten bij de inkoop van onderhoudswerkzaamheden en de begeleiding van de uitvoering.

Door onze expertise op het gebied van bouwbegeleiding weten we onze klanten te binden en kunnen we een vaste relatie opbouwen.