ONAFHANKELIJK

VS Vastgoedadvies is een onafhankelijk adviesbureau, gericht op de bestaande gebouwde omgeving. Dit wil zeggen dat onze dienstverlening uitsluitend in het belang van onze klanten wordt uitgevoerd. Door de onafhankelijke positie leveren we deskundig advies zonder dat er andere belangen meewegen.

 

DESKUNDIG

Onze medewerkers bezitten de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het beantwoorden van de vraagstukken van onze opdrachtgevers. VS Vastgoedadvies is de specialist die inspeelt op de veranderende marktvraag en de ontwikkelingen in de markt. Door de kennis en vaardigheden van onze medewerkers te blijven ontwikkelen en door het delen van inzichten bedenken we oplossingen op maat en passen deze zonodig aan.

FLEXIBEL

Door de flexibele opzet van de organisatie zijn we in staat om de opdrachtgever op het juiste moment te voorzien van de juiste expertise, door inzet van ervaren medewerkers. Daarnaast beschikken we over een netwerk met specialisten die we kunnen inzetten indien dit noodzakelijk is voor het te behalen resultaat.

 

VERBINDEND

VS Vastgoedadvies is verbindend. We koppelen de juiste adviseurs aan de juiste opdrachtgevers. Dit houdt in dat opdrachtgevers weten met wie ze samenwerken. Onze adviseurs hebben kijk op strategie en verbinden deze aan de werkwijze. Ons doel is om een duurzame samenwerking te onderhouden met bestaande en nieuwe opdrachtgevers.