VvE De Waghemakerstraat te Eindhoven

Voor de VvE Waghemakerstraat 2 t/m 242 is het DMJOP voor de VvE opgesteld.

Met behulp van het DMJOP heeft de VvE zicht op de totale kosten van de verduurzamingsmaatregelen en het toekomstig onderhoud de zes woongebouwen die onderdeel uitmaken van deze VvE. Het duurzaam meerjarenonderhoudsplan was noodzakelijk voor het aangaan van een duurzaamheidslening VvE bij het Nationaal Warmtefonds. Het MJOP geeft inzicht in de financiele gezondheid van de VvE gedurende de looptijd van de lening.Filter
Reset