MJOP VERPLICHT

Vanaf 1 juli 2016 wordt het voor VvE’s niet alleen verplicht om een reservefonds te hebben, maar worden er ook eisen gesteld aan het bedrag dat moet worden gespaard. De oorzaak hiervan is dat er vaak onvoldoende geld werd gereserveerd om tijdig het onderhoud uit te kunnen voeren of dat eigenaren onverwacht met hoge kosten werden geconfronteerd.

 

MJOP VvE Verplicht

Vanaf 1 juli 2016 dient de VvE voldoende geld te reserveren om het groot onderhoud uit te voeren. Minister Stef Blok heeft in een wetsvoorstel vastgelegd dat er jaarlijks minimaal 0,5% van de herbouwwaarde ingebracht dient te worden in het reservefonds.
Een VvE die een bedrag spaart op basis van een gedegen MJOP (meerjarenonderhoudsplan) hoeft niet aan deze eis te voldoen, maar kan zelf op basis van een MJOP de reservering vaststellen.

Met een MJOP kan de VvE op lange termijn de kosten inzichtelijk maken en wordt duidelijk welke bijdrage op welk moment noodzakelijk is om het onderhoud uit te kunnen voeren. In het onderstaande schema wordt duidelijk dat op basis van de huidige reservering de VvE voldoende middelen spaart voor de aankomende 13 jaar.

Na deze 13 jaar zal er, bij strikte uitvoering van het MJOP, een situatie ontstaan dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn. De ervaring leert dat het geen exacte wiskunde is en er een aantal mogelijkheden zijn:

1. De VvE dient eenmalig een bijdrage te storten.
2. De VvE dient vooraf de bijdrage omhoog bij te stellen
3. Het MJOP wordt door de jaren bijgehouden en deze wordt afgestemd op de wensen van de VvE, zodanig dat de (toekomstige) financiële middelen (het reservefonds) aansluiting vinden bij het de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.

 

Een MJOP: een levend document

Een onderhoudsplan is een plan dat op een zeker moment is opgesteld. In het plan worden aannames gedaan over de levensduur van bouwdelen en het tijdstip van uitvoeren. Tevens worden aannames gedaan over de kosten die het onderhoud met zich mee brengen.

Als het goed is worden de wensen van de klant meegenomen bij de uitwerking van het onderhoudsplan en wordt er rekening gehouden met de splitsingsakte en het reglement dat van toepassing is.

Het MJOP kan worden gezien als een beleidsdocument op lange termijn, maar ook een werkdocument op korte termijn. Het bijhouden van een reeds opgesteld MJOP is daarom van belang. Jaarlijks veranderen de prijzen en de onderhoudsbehoefte van een gebouw zal op lange termijn nooit volledig aansluiten bij hetgeen er is een onderhoudsplan is gesteld.

VS Vastgoedadvies adviseert VvE’s op welke wijze ze om dienen te gaan met het reserveren van gelden voor het groot onderhoud. We bekijken wat de wensen van de VvE zijn en voor welke periode ze voldoende middelen willen reserveren. We geven daarbij de gemiddelde kosten voor een langere periode (10, 20, 30 en 50 jaar), zodat inzichtelijk is wanneer de kosten zullen toenemen en wat een realistische reservering is.

Door het MJOP tussentijds te actualiseren wordt voorkomen dat werkzaamheden te laat worden uitgevoerd en dat de reserveringen blijven aansluiten bij de marktomstandigheden op dat moment.

Wilt u weten wat de kosten zijn om een MJOP op te laten stellen, dan kunt u vrijblijvend dit formulier invullen.