VvE Marinierskade 1 t/m 44 en Ravenwerf 1 t/m 58

Voor deze VvE in Amsterdam is het MJOP opgesteld en zijn diverse projecten begeleid.

Met het MJOP zijn de kosten voor het toekomstig onderhoud inzichtelijk gemaakt. De werkzaamheden zijn op een logische wijze planmatig weergegeven in de meerjarenbegroting voor de VvE. Tevens zijn een aantal onderhoudsprojecten uitgevoerd of in voorbereiding, zoals de dakrenovatie, schilderen van de kozijnen en vernieuwen van de rookgasafvoeren van de VvE.Filter
Reset