Procesbegeleiding verduurzaming VvE Meer en Vaart

VS Vastgoedadvies verzorgt de procesbegeleiding vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering.

 

De VvE is voornemens om het gebouw te verduurzamen. Dit betekent dat in ieder geval de kozijnen worden vervangen en overige delen van de gebouwschil worden geïsoleerd. In overleg met de VvE is gekozen om de werkzaamheden in bouwteamverband voor te bereiden. Het grote voordeel hiervan is dat in een architect en ervaren aannemer in het voortraject meedenken over passende oplossingen. In overleg met de duurzaamheidsadviseur zijn de maatregelen geselecteerd en doorgerekend. 

 

Naast de esthetische aspecten dient er rekening gehouden met de maakbaarheid en schaalbaarheid. Voor de besluitvorming is het van belang dat de VvE-leden op de juiste momenten worden betrokken in de besluitvorming. Door tijdig inzicht te geven in de maatregelen en deze inzichtelijk te maken (als netto lasten per maand), zijn de VvE-leden in staat om de juiste keuzes te maken. Filter
Reset