Gevelrenovatie VvE Jan van Riebeeckstraat, Culemborg

De bouwbegeleiding voor deze VvE is door VS Vastgoedadvies vanaf de intitiatieffase tot en met de oplevering verzorgd.

Tijdens het opstellen van het MJOP was al snel duidelijk dat er sprake was van uitgesteld onderhoud. In overleg met het bestuur zijn de ambities afgestemd en hebben er diverse overleggen plaatsgevonden binnen de VvE.

Toen duidelijk werd dat de VvE het uitgestelde onderhoud wilde laten voeren heeft VS Vastgoedadvies het inkooptraject verzorgd. Er is een bouwkundig bestek opgesteld op basis waarvan de aanbesteding heeft plaatsgevonden.

Tijdens de uitvoering heeft VS Vastgoedadvies erop toegezien dat de werkzaamheden volgens afspraken werden uitgevoerd. Het resultaat is een prachtig gebouw dat voor een lange periode weer technisch in orde is. Doordat VS Vastgoedadvies het MJOP tijdig actualiseerd zal er geen sprake meer zijn van uitgesteld onderhoud.Filter
Reset