Proces- en bouwprojectmanagement schoolgebouw basisonderwijs

VS Vastgoedadvies heeft het schoolbestuur geadviseerd tijdens de voorbereiding van de renovatie en heeft de uitvoering begeleid. Het oude schoolgebouw is verbouwd en geschikt gemaakt voor de nieuwe leeromgeving.

Er heeft een interne verbouwing plaatsgevonden, zodat het schoolgebouw kon worden ingezet voor speciaal onderwijs. Tevens zijn de afwerkingen in de school vernieuwd, zoals sanitair, vloer-, plafond- en wandafwerkingen en is het exterieur gerenoveerd. VS Vastgoedadvies heeft tevens het vergunningentraject verzorgd en ervoor gezorgd dat het gebouw voldoet aan de brandveiligheidseisen.

VS Vastgoedadvies heeft de procesbegeleiding en het projectmanagement verzorgd voor de PI-school Professor Waterink West. Vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering heeft VS Vastgoedadvies het schoolbestuur begeleid in het proces.

Vanwege de korte doorlooptijd is gekozen voor bouwteamselectie, waarmee de uitvoering in korte tijd in gang kon worden gezet. Binnen de randvoorwaarden van de opdrachtgever is het project tot een goed einde gekomen en is het schoolgebouw voor het nieuwe schooljaar in gebruik genomen. Tevens is het vergunningentraject verzorgd en is ervoor gezorgd dat het schoolgebouw voldoet aan de (aanvullende) brandveiligheidseisen die de gemeente Amsterdam stelt.Filter
Reset