Diensten

VS Vastgoedadvies ondersteunt opdrachtgevers tijdens de gebruiksfase van het vastgoed. Daarnaast vervullen we een adviserende rol met betrekking tot de exploitatieperiode van nieuwbouwprojecten.

Onderhoudsbeleid

Om het vastgoed in optimale conditie te houden adviseren we u met het opzetten van het onderhoudsbeleid en geven invulling aan de uitvoering.De kosten van instandhouding dienen in de juiste relatie te staan met de opbrengsten. We zorgen ervoor dat u maximaal grip heeft op de onderhoudskosten en tijdig de juiste keuzes maakt.

Vastgoedanalyse

Met een vastgoedanalyse brengen we de huidige prestaties in beeld en zijn we in staat om de toekomstige prestaties weer te geven. Met dit inzicht kunt u (beleids)keuzes onderbouwen en kunnen keuzes worden gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld renovatie of herontwikkeling.

De vastgoedanalyse bestaat uit de de volgende onderdelen:
– Functionele analyse
– Technische analyse
– Financiële analyse
– Juridische analyse

Projectmanagement

Of het gaat om renovatieprojecten of onderhoudsprojecten, we zorgen ervoor dat met een duidelijke aanpak alle beheersfactoren worden bewaakt. VS Vastgoedadvies begeleidt opdrachtgevers met de totale projectaanpak, vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie en nazorgfase.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Op basis van een bouwkundige inspectie wordt het onderhoud door VS Vastgoedadvies weergegeven in een meerjarenonderhoudsplan. Door onze ervaring met het inkopen en begeleiden van onderhoudswerkzaamheden zijn we in staat de reserveringen gedurende de exploitatieperiode inzichtelijk te maken en zorgen we ervoor dat de gereserveerde budgetten aansluiten bij de werkelijke kosten.