Primair onderwijs

Als gevolg van gewijzigde wetgeving komt de gemeentelijke zorgplicht voor het onderhoud van schoolgebouwen per 1 januari 2015 te vervallen. Dit betekent dat schoolbesturen integraal verantwoordelijk worden voor het onderhoud van het schoolgebouw.

VS Vastgoedadvies ondersteunt schoolbesturen bij het opzetten en uitvoeren van het onderhoudsbeleid. De noodzakelijke (en achterstallige) onderhoudswerkzaamheden worden vastgelegd, waarbij ook toekomstige ontwikkelingen en ambities kunnen worden meegenomen. Ambities kunnen bestaan uit het verbeteren van het binnenklimaat of bijvoorbeeld het verduurzamen van het schoolgebouw. Met de conditiemeting wordt de huidige conditie van de school vastgelegd en ziet u welke onderhoudskosten er op korte en lange termijn ontstaan.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP Primair Onderwijs)

De wensen en eisen worden vertaald in een meerjarenonderhoudsplan, zodat voor een langere periode de kosten worden weergegeven. Er wordt rekening gehouden met het behalen van maximaal inkoopvoordeel door maatregelen op het juiste moment in te plannen of om deze gelijktijdig in te kopen. De terugverdientijd van investeringen wordt vooraf inzichtelijk gemaakt.

Onderhoud primair onderwijs

Quickscan

Met een Quickscan is VS Vastgoedadvies in staat om snel de onderhoudskosten te bepalen. Met de Quickscan krijg je tegen een minimale investering zicht op de kosten die verband houden met de instandhouding van het schoolgebouw.

Onderhoudssoftware voor schoolgebouwen

VS Vastgoedadvies beschikt over software waarmee de school op elke moment zicht heeft op de onderhoudswerkzaamheden en de investeringen. Een facilitair manager krijgt zicht op de benodigde budgetten en ziet op welk moment werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In eigen beheer kunnen werkzaamheden worden ingepland of worden gewijzigd.

VS Vastgoedadvies ondersteunt het bestuur bij het opstellen van het onderhoudsbeleid, maar kan ook het volledige onderhoudsbeleid uit handen nemen.

Dagelijks onderhoud

Voor het dagelijks 0nderhoud beschikken we over een systeem waarmee eenvoudig meldingen kunnen worden doorgegeven. In overleg met het schoolbestuur worden (lokale) aannemers geselecteerd waarmee afspraken worden gemaakt over de uitvoering van klachten en reparaties. Met de software kan vanaf iedere locatie opdracht worden gegeven voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Door het (dagelijks) onderhoud uit te besteden ontstaat er ruimte binnen de organisatie en beschikt het bestuur over een professioneel onderhoudsbeleid, met als doel kostenreductie en het waarborgen van de gewenste conditie van het gebouw.

Voor meer informatie kunt u het contactformulier invullen of kunt u ons telefonisch benaderen.

Meer informatie over het rijksbeleid vindt u op de website van de rijksoverheid. Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op de website van de PO-raad.