[two_fourth] VASTGOEDBEHEER
.

Conditiemeting / Meerjarenonderhoudsplanningen (volgens NEN 2767)
Actualisatie en optimalisatie van onderhoudsplanningen
Opstellen of bijsturen van het strategisch voorraadbeleid
Voorbereiding, inkoop en begeleiding van onderhoudswerkzaamheden
Vergunningaanvragen (gebruiksvergunning)
Technisch advies voor Vereniging van Eigenaren (VVE)
NEN 2580 metingen [/two_fourth]

[two_fourth_last] BOUWPROJECTMANAGEMENT
.

*  Projectvoorbereiding
*  Bouwbegeleiding
*  Directievoering
*  Opstellen van haalbaarheidsonderzoeken
*  Kostenramingen/elementenbegrotingen
*  Begeleiding van aanbestedingstrajecten
*  Vergunningaanvragen (omgevingsvergunning)

[/two_fourth_last]

.

[two_fourth]Conditiemeting  volgens NEN 2767

Om beheerskosten van vastgoed in de hand te hebben worden onderhoudsplanningen opgesteld. Op basis van een genormaliseerde methode (volgen de NEN 2767) wordt de conditie van bouwdelen bepaald, op basis waarvan de te verrichten werkzaamheden worden geprognosticeerd en begroot. Dit gebeurt voor een langere periode, bijvoorbeeld voor de toekomstige 15 of 25 jaar.

Actualisatie en optimalisatie van onderhoudsplanningen

Om de onderhoudsplanningen actueel te houden en maximaal financieel resultaat te behalen dienen de planningen periodiek te worden geactualiseerd.

Prioriteiten kunnen worden bijgesteld met als doel besparing op de onderhoudskosten. Werkzaamheden worden later in de tijd ingepland, of worden juist eerder ingepland waardoor gevolgschade kan worden voorkomen.

Opstellen en bijsturen van strategisch voorraadbeleid

Een goed voorraadbeleid is erop gericht om de kosten van het vastgoedbezit te beheersen en te optimaliseren. Bij het opstellen van het vastgoedbeleid wordt rekening gehouden met de actuele doelstellingen van de onderneming en de behoeften van de gebruikers. Het strategisch beleid geeft aan hoe er op tactisch en operationeel niveau dient te worden gehandeld.

Voorbereiding, inkoop en begeleiding van onderhoudswerkzaamheden

Door op deskundige wijze de onderhoudswerkzaamheden in te kopen en te begeleiden wordt maximaal (financieel) resultaat behaald die naadloos aansluit bij de gewenste kwaliteit. Door onze ervaring met inkoop- en aanbestedingstrajecten voorkomen we ongewenste situaties zoals vertraging tijdens de bouw, budgetoverschrijding of geschillen met de opdrachtnemers.

Vergunningaanvragen

De eigenaar of gebruiker van het vastgoed is verantwoordelijk  voor de naleving van wetgeving. Om aan de wetgeving te voldoen dient de opdrachtgever of de gebruiker te beschikken over de vereiste vergunningen. VS Vastgoedadvies verzorgt de werkzaamheden om over de juiste vergunningen te beschikken, of het nu gaat om de gebruiksvergunning, een sloopvergunning of omgevingsvergunning.

Technisch advies voor Vereniging van Eigenaren (VvE)

Als onafhankelijk adviseur kunnen we Verenigingen van Eigenaren bijstaan bij het bepalen van de onderhoudskosten. Tevens kunnen we onderhoudswerkzaamheden voorbereiden, inkopen en begeleiden.

NEN 2580 metingen

De NEN 2580 is een algemeen geldende norm op basis waarvan vloeroppervlaktes worden bepaald. Door middel van de NEN 2580-meting kunnen we verhuurders en huurders bijstaan bij het bepalen van bijvoorbeeld het verhuurbare vloeroppervlak (VVO).[/two_fourth]

[two_fourth_last]

Projectvoorbereiding

Voor veel organisaties is de huisvesting een noodzakelijk goed, maar is het niet de kerntaak. Voor deze partijen kunnen we verbouwingen of herontwikkelingen voorbereiden waarbij de haalbaarheid vooraf wordt berekend. Het opstellen van een programma van eisen, begeleiding bij realisatie van een ontwerp, verzorgen van de bouwaanvraag of de inkoop van de werkzaamheden behoort tot ons takenpakket.

Bouwbegeleiding en directievoering

Tijdens de bouw dient het project volgens de vooraf overeengekomen doelstellingen te worden uitgevoerd. Door onze specialistische kennis en ervaringen met bouwtrajecten kunnen we de werkzaamheden begeleiden zodat er geen onverwachte situaties ontstaan. De opdrachtgever wordt tijdig op de hoogte gesteld over de voortgang, waardoor ongewenste situaties worden voorkomen.

Opstellen van haalbaarheidsonderzoeken

De kans van slagen hangt af van de haalbaarheid van een project. Vooraf bepalen we of een project haalbaar is en binnen de gestelde randvoorwaarden kan worden uitgevoerd. Indien een project niet haalbaar is doen we voorstellen om het project haalbaar te maken. De kaders van de opdrachtgever zijn daarbij bepalend.

Kostenramingen/elementenbegrotingen

Opdrachtgevers willen vooraf weten wat de kosten zijn van een uitgewerkt (schets)ontwerp, of willen  een aannemersbegroting door een onafhankelijk specialist laten beoordelen. Op basis van de beschikbare gegevens bepalen wij de kosten of controleren deze.

Aanbestedingstrajecten

Indien werkzaamheden dienen te worden ingekocht volgens aanbestedingsrichtlijnen, nemen we de werkzaamheden uit handen. We zijn bekend met openbare en niet openbare aanbestedingstrajecten, zowel op nationaal als op Europees niveau.

Vergunningaanvragen (omgevingsvergunning)

Voordat een project gerealiseerd mag worden, dient de opdrachtgever over de omgevingsvergunning te beschikken. We staan opdrachtgevers bij in het de vergunningentraject. We verzorgen de noodzakelijke documenten, zoals bouwkundige tekeningen en constructieve  berekeningen.[/two_fourth_last]