Constructieve veiligheid

In het verleden zijn er diverse galerijvloeren en balkons van oudere flatgebouwen en appartementencomplexen bezweken. VS Vastgoedadvies onderzoekt of de constructieve veiligheid van dergelijke vloeren voldoende veilig is. Het gaat daarbij om uitkragende galerij- en balkonvloeren.

Risico’s van uitkragende constructies

De risico’s van galerijvloeren zijn gelegen in een verkeerde uitvoering van het ontwerp, zoals bijvoorbeeld foutief aangebrachte wapening (de positie), een te hoog eigen gewicht van de constructie of bijvoorbeeld als er sprake is van een kwalitatieve achteruitgang van de toegepaste materialen.

Een bekende oorzaak is de aanwezigheid van putcorrosie in de wapening. Putcorrosie ontstaat veelal door chloride-indringing in het beton van buitenaf (bijvoorbeeld door gebruik van dooizouten, of de aanwezigheid van zilte lucht), waardoor de diameter van het wapeningsstaal sterk afneemt en de kans op bezwijken toeneemt.

Een ander risico wordt gevormd door de aanwezigheid van een te hoog eigen gewicht van de constructie. De oorzaak kan gelegen zijn in de oorspronkelijke uitvoering (een te dikke betonvloer), maar kan ook later zijn ontstaan. Bijvoorbeeld als gevolg van het doorhangen van galerijvloeren kan het afschot foutief zijn geweest, waarna er in het verleden een afschotcorrectie heeft plaatsgevonden. Er is hierdoor mogelijk extra gewicht aangebracht, zonder dat de constructie hiervoor geschikt is.

Werkwijze

VS Vastgoedadvies hanteert een gestructureerde aanpak en werkt volgens een vast protocol. We hanteren daarbij het protocol zoals deze is vastgelegd in de CUR-aanbeveling 248 en voeren de meetmethoden uit zoals deze zijn vastgelegd in Bijlage 4 .

 Wanneer is er sprake van een verhoogd risico?

Er is sprake van een verhoogd risico als er sprake is van een uitkragende vloerconstructie Het kan gaan om een galerijvloer of een balkonvloer. Risicoverhogende factoren zijn:

– gebruik van dooizouten of aanwezigheid van zilte lucht;
– verkeerde toepassing of uitvoering van de constructie;
– in het verleden afschotcorrectie toegepast (verhogen van de vloerbelasting);
– er is sprake van diverse detailleringen, bijvoorbeeld bij sparingen in de vloeren (kans op verkeerde uitvoering neemt toe)

In de CUR-aanbeveling 248 wordt uitvoerig ingegaan op de risico’s en de aanpak van het onderzoek. Voor meer informatie over onze werkwijze kunt u vrijblijvend contact opnemen via het contactformulier.