VVE- / Vastgoedbeheerders

VS Vastgoedadvies ondersteunt eigenaren en beheerders van appartementsgebouwen vanaf de oplevering tot en met de instandhouding, veelal met tussenkomst van een VvE- of vastgoedbeheerder.

Nieuwbouw

VS Vastgoedadvies verzorgt de oplevering van appartementen en de algemene ruimtes van het gebouw. Door uw appartement door een onafhankelijke partij op te laten leveren heeft u de mogelijkheid om de ontwikkelende partij te wijzen op resterende opleverpunten.

VS Vastgoedadvies gaat met de oplevering verder dan alleen een visuele opname. Door vooraf de juiste gegevens te bestuderen zijn we in staat om te oordelen of de werkzaamheden op een juiste manier zijn uitgevoerd. In het bestek, de Nota van Inlichtingen en de Bouwverslagen zijn de verplichtingen van de aannemer omschreven. Door het uitvoeren van een volledige oplevering voorkomt u dat er achteraf discussie ontstaat over de verplichtingen van de aannemer.

Onderhoudsadvies

We merken dat VvE-beheerders de behoefte hebben aan een duidelijke MJOP die ook voor (leden van) de VvE goed leesbaar is, zodat tijdens een Algemene Ledenvergadering direct op de inhoud kan worden overgegaan.

In de bijlagen van de MJOP wordt op eenvoudige wijze informatie gegeven hoe de conditiemeting tot stand is gekomen, wordt uitleg gegeven over de NEN 2767 en worden de definities uitgelegd. De eigenaar krijgt zo inzicht in de methodiek en kan eenvoudig bepalen of werkzaamheden eventueel kunnen worden uitgesteld.

Renovatie en onderhoud

We begeleiden opdrachtgevers bij de voorbereidingen en uitvoering van de renovatie- of onderhoudswerkzaamheden. De begeleiding kan bestaan uit de voorbereiding en inkoop van de werkzaamheden, directievoering, bouwbegeleiding of toezicht tijdens de uitvoering.