Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VS Vastgoedadvies

VS Vastgoedadvies hanteert de algemene voorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 (herziening 2013). Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door BNA en NL Ingenieurs, waarbij en goede belangenafweging is gemaakt voor adviseurs en opdrachtgevers. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VS Vastgoedadvies is afgestemd op de algemene voorwaarden die in de DNR zijn omschreven.

De DNR 2011 met herziening van 2013 is hier beschikbaar